Adatvédelemi tájékoztató

 1. Adataim

  Kádár Mariann
  Domain név: etikusasszisztens.hu

  A honlap tárhely szolgáltatója:
  Név: Integrity Kft.
  Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
  Honlap : www.integrity.hu
  E-mail cím: office@integrity.hu

 2. Adatvédelmi tisztviselőm

  Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 3. Sütik és ahogyan kezelem őket

 4. Adatkezelésről

  A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésemre a velem való kapcsolatfelvétel, ill. kapcsolattartás céljából, éppen ezért kérem, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen vagy hiányos adat, akadálya lehet a szolgáltatásaim igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezem, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

  Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja

  • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
  • a kapcsolattartás során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásának kérésével
  • adatait ügyfélszolgálati okokból, bizonyos ideig, max. 1 évig megőrzöm
  • kivételt képeznek azok az adatok, melyeket jogi vagy biztonsági célból kötelző megőriznem (pl.: számla)
  • amennyiben nem jön létre kettőnk között a megbízás, úgy adatait azonnal kitörlöm

 5. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál tud élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: www.naih.hu

 6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

  Vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatom. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.etikusasszisztens.hu weboldalamon történik.